13/06/2018 0 251 Görüntülenme

com.TR Alan Adı İçin Gerekli Belgeler nelerdir?

Aşağıdaki evraklardan herhangi birinin olması kayıt işlemi için yeterlidir.

 

,Ticaret odasından Faaliyet Belgesi veya Ticari Sicil Belgesi veya Oda Sicil Kayıt Sureti veya Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanmış olan ticaret unvanı ilanı,
Aşağıdaki belgelerden herhangi birinin olması ticaret sicil kaydının yerine geçmektedir. Bu belgelerden sadece herhangi biri gereklidir.

Türk Patent Enstitüsü’nden Marka Tescil Belgesi,

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan Sicil Tasdiknamesi,

İlgili yerleşim birimine ait portal oluşturmak için başvuran belediyeler için belediye başkanı imzalı talep yazısı,

Otel ve tatil köyleri için, Turizm Bakanlığı’ndan Turizm İşletmesi Belgesi,

Seyahat acenteleri için, Turizm Bakanlığı’ndan Seyahat Acentesi İşletme Belgesi,

Dershaneler için, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi,

Televizyon programları için, Kültür Bakanlığı’ndan Televizyon Gösterim Belgesi,

Film adları için, Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü’nden izin belgesi,

Sanatçılar için bağlı bulundukları meslek birliği, dernek ya da odadan(MESAM,

SESAM, ÇASOD, vb.) üye kayıt belgesi,

Özel hastaneler için, Sağlık Bakanlığı’ndan Özel Hastane Açılış ve Mesul Müdürlük Ruhsatı

,İrtibat büroları için, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden İrtibat Bürosu Açılım Belgesi,

Yabancı bir kuruluşun Türkiye distribütörlüğünü ya da temsilciliğini yapan kuruluşlar için, başvurulan alan adına ait tescil belgesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra isim sahibi şirketin başvurulan alan adının distribütör ya da temsilci şirket tarafından alınabileceğine dair iznini belgeleyen antetli kağıtları üzerinde, imzalı ve kaşeli yetki belgesi,

Radyo ve televizyonlar için, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)’n dan alınmış frekans tahsisini bildiren resmi yazı,

Dergi ve gazeteler için, “derginin/gazetenin aslı” ve “Mevkute Beyannamesi Alındı Belgesi”,

Süresiz yayınlar için yayının aslı,

İlaç isimleri için, “Yabancı Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi”,[ao1]

Çiftlikler için, bağlı bulunduğu ziraat odasından kayıt belgesi.

Gemiler için, “Türkiye Cumhuriyeti Gemi Tasdiknamesi”

Yazar hakkında

Bunları da beğenebilirsin

Nasıl Yapılır? 0 Yorum

Domain Marka Tescili

Domain Marka tescilinin amacı, özel yasa ile getirilen korumadan yararlanmak anlamındadır. Tescilsiz bir markanın, hak sahibi olmayan bir kişi tarafından tescil için başvuru yapılması veya tescil ettirilmesi hallerinde, gerçek marka

Domain 0 Yorum

.lk Uzantılı Domain Hangi Ülkenin

Her ülkenin icann tarafından tahsis edilmiş olan kendine özgü uzantıları vardır. Srilanka domain uzantısı .lk dir. .lk uzantılı domain Srilanka ülkesinin alan adı uzantısıdır. Srilanka domain uzantılı web siteler .lk

Web Hosting

Sunucuya Domain DNS Kaydı Ekleme

DNS kayıtlarınıza nereden erişeceğiniz, alan adınızın nerede kayıtlı olduğuna bağlıdır. DNS protokolü, farklı amaçlar için kullanılabilecek birçok farklı kaydı tanımlar. DNS Kayıt türleri; A, CNAME, MX, PTR ve TXT kayıtlarıdır.